๔๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2561

นักสร้างบารมีรุ่นบุกเบิก
สร้างสิ่งที่ดีงาม
สร้างสังคมในอุดมคติ
เป็นแบบอย่างกับรุ่นต่อๆ ไป

ขอให้เราทำความดีให้ถึงจุดเถอะ
จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ที่ใครๆ เห็นแล้ว
ปลื้มปีติกับเราไปด้วย
และจะมาร่วมสนับสนุนเรา
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021607565879822 Mins