๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2561

บุญเป็นพลังงานพิเศษ
ที่จะทำให้เรามีความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
ทั้งในมนุษยโลก และในเทวโลก
รวมทั้งในสังสารวัฏ

 


 

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.001174799601237 Mins