๑๐๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2561

เราต้องสละอารมณ์ขุ่นมัวออกไป
เพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขก่อนใคร
พอใจมีความสุขเป็นพื้นฐาน
จะคิดอะไร...ก็คิดดี
จะพูดอะไร...ก็พูดดี
จะทำอะไร...ก็ทำดี
เพราะมีฐานแห่งความสุขรองรับ
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098918000857035 Mins