๗๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2561

นักสร้างบารมีที่ดี...
จะต้องคิดปรับปรุงตนเองตลอดเวลา
คิดปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่น...
ไม่ใช่คิดปรับคนอื่นให้เข้ากับตัวเอง
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013559659322103 Mins