๖๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2561

อุปสรรค
เป็นสิ่งที่เราจะต้อง
ก้าวข้ามไปให้ได้

มารมี...บารมีลด
มารหมด...บารมีเพิ่ม
เราเคยได้ยินแต่ว่า
ไม่มีมาร บารมีไม่แก่...

มาร แปลว่า ผู้ขวาง แปลว่า อุปสรรค
มีอุปสรรคบารมีจะเยอะได้อย่างไร
มันถูกตัดออกไป
เพราะฉะนั้น อย่าให้ตัวเรามีอุปสรรค
จะต้องให้ใจใสๆ สว่างไสว
๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082590182622274 Mins