๓๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2561

เมื่อความตายไม่มีนิมิตหมาย
เป้าหมายชีวิตยังไม่ปรากฏ
นั่นเป็นเครื่องยืนยันว่า
เรายังบารมีอ่อนอยู่
ยังจะต้องสร้างบารมี
ให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีก
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

 Total Execution Time: 0.0068343679110209 Mins