๗๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2561

คุณค่าชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงที่
ใครได้สร้างบารมี
อย่างเต็มที่มากกว่ากัน...
ได้ปรับปรุงแก้ไข
ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีขึ้น
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050265351931254 Mins