๗๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2561

ทำวัดวาอารามให้สะอาด
เพราะวัดเป็นแหล่งตักตวงบุญ
แหล่งแห่งเนื้อนาบุญของทุกคน
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026935700575511 Mins