๓๓ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2561

ทานบารมีเป็นบ่อเกิด
แห่งโภคทรัพย์สมบัติ
ที่จะเป็นฐานรองรับ
ในการสร้างบารมีข้ออื่นๆ
ได้อย่างสะดวกสบาย
เพราะเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ไม่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างลำเค็ญ

 


 

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016962865988413 Mins