๒๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2561

โลกมนุษย์เป็นสถานที่
สำหรับสร้างบารมี
ไม่ได้มีไว้เพื่อเสวยบุญ
หรือเพื่อเหตุอย่างอื่นเลย
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096929868062337 Mins