๗๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2561

ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม

ให้สะอาด ให้ร่มรื่น
คุณยายท่านถือความสะอาด
เป็นชีวิตจิตใจ

ท่านบอกว่า...
วัดวาอารามที่สะอาด ร่มรื่น
แสดงถึงจิตใจ
ที่มีคุณธรรมของคนในวัด
และเป็นการให้เกียรติ
แก่ผู้มาเยี่ยมวัด
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010620474815369 Mins