๗๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2561

ต้องเคารพในการปฏิสันถาร
ในการต้อนรับแขก
ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดวัด
อย่าให้มีสิ่งสกปรกรกรุงรัง
นี้เป็นปฏิปทาของคุณยายอาจารย์ฯ
ขอให้ลูกหลานสืบทอดกันต่อไป
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0011344313621521 Mins