๕๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2561

 

มีงานที่รอเราอยู่อีกเยอะ
ซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญ
ที่เราจะต้องทำไป
จนกว่าจะหมดอายุขัย
เพราะฉะนั้น...ต้องฝึก
ในการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ
และยอดกัลยาณมิตร
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027359008789063 Mins