๕๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2561

เขายังชวนเข้า
วงเหล้า วงไพ่ได้
เราดึงเขามาเข้าวัด
มาทำบุญ
ทำไมจะทำไม่ได้
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.016545681158702 Mins