๕๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2561

ถ้ารักตัวเองต้องหมั่นสั่งสม
เติมบุญ เติมบารมี เติมความบริสุทธิ์
ในตัวของเราให้มากๆ
ต้องทำตัวของเราให้เป็นที่รัก
ของมนุษย์และเทวดา
ด้วยการมีศีล มีธรรม
เกิดมาชาตินี้ก็จะได้สมหวังดังใจ

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.00095658302307129 Mins