๕๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2561

ลูกทุกคน...
คือ...ผู้สร้างแรงบันดาลใจของโลก
คือ...อนาคตของพระพุทธศาสนา
วิชชาธรรมกาย
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.085445634524028 Mins