๕๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2561

เราจะต้องทุ่มพลังใจอันยิ่งใหญ่
ทำงานพระศาสนาให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
เมื่อเราตั้งใจมั่นทำอย่างสุดกำลัง
ในที่สุดก็จะสมปรารถนา
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0055220325787862 Mins