๑๒๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2561

เรื่องบุญ...อย่าคิดดูก่อน
ต้องคิดทำก่อน
ตุริตะตุริตัง สีฆะสีฆัง

คิดเเล้วทำเลย

เวลาสมบัติเกิดขึ้นเราก็จะได้ก่อน

ปฎิบัติธรรมก็ได้อริยทรัพย์ก่อน

ได้ตั้งแต่ปฐมวัย
ไม่ต้องคอยถึงมัชฌิมวัย
หรือปัจฉิมวัย
เพราะ..คิดดูก่อน..นี่แหละ
จึงทำให้ยืดเวลาการเข้าถึงธรรมออกไป
เพราะฉะนั้นต้องคิดทำก่อน
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019674976666768 Mins