๑๑๙ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2561

จะได้ที่สุดของทุกสิ่ง
เพื่อเป็นเสบียงเดินทางไกล
ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้น
กำลังบุญบารมีต้องมหาศาล
ต้องคิดก่อน ทำก่อน คิดแล้วทำเลย
ทำเต็มกำลังให้เป็นอัศจรรย์
อย่างนี้จึงจะได้ที่สุดของทุกสิ่ง
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013696269194285 Mins