เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๒

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561

เราต้องเข้าถึง
พระรัตนตรัยในตัวให้ได้
เพราะท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึก
อันสูงสุดของเราอย่างแท้จริง
สิ่งอื่นไม่ใช่
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011504530906677 Mins