๙๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2561

ที่ทำงานร่วมกันไม่ได้
เพราะตัว “ทิฐิมานะ”
ทำให้ความคิด คำพูด
และการกระทำขัดแย้งกัน
เราต้องลดมานะทิฐิลง
ในระดับที่สามารถ
ทำงานร่วมกันได้
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010422468185425 Mins