๙๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2561

พวกเราจะต้องเกื้อกูลกัน
ทิฐิมานะมีได้
เพราะเรายังไม่หมดกิเลส
แต่ให้ลดลงมาในระดับ
ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ด้วยความปีติเบิกบาน

ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น
จึงจะหมดทิฐิมานะ
แต่เรายังไม่หมด ไม่หมดก็มีมันไป
แต่ให้อยู่ในระดับควบคุมได้
เหมือนสารถีควบคุมรถอย่างนั้น
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044408448537191 Mins