๓๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2561

เมื่อเราจะทำความดี
จะไปหงอยเหงา
เศร้าสร้อยทำไม

ชีวิตจะมีคุณค่า...
เมื่อสร้างบารมี
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0069312334060669 Mins