๓๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2561

การได้สั่งสมบุญบารมี
จะนำพาชีวิตให้ไปสู่
จุดหมายปลายทาง
อันสูงสุดที่ปรารถนาได้
จะทำให้มีชีวิตอันประเสริฐสุด
ดุจเดียวกับพระอริยเจ้า
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010555028915405 Mins