๓๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2561

ชีวิตของเราที่เกิดมาครั้งหนึ่ง
หากว่าได้ทำสิ่งที่ดี
มีประโยชน์ต่อโลก
ทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อสันติสุข
ของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง
ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าและมีค่าที่สุดแล้ว
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012620846430461 Mins