๓๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2561

วันที่ดีที่สุดในชีวิต
คือวันเวลาที่เราได้ใช้
สร้างคุณงามความดี
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054465691248576 Mins