๓๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2561

วันที่ดีที่สุดในชีวิต
คือวันเวลาที่เราได้ใช้
สร้างคุณงามความดี
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0015463670094808 Mins