๓๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2561

ลักษณะมหาบุรุษ
เป็นของกลางๆ
ที่เราสามารถไปถึงตรงนั้นได้
ถ้าสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011417349179586 Mins