๒๖ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2561

ชีวิตมีค่าใช้จ่าย
แต่จ่ายไปทางอบายมุข
ก็ไปอบาย
ถ้าจ่ายไปทางบุญ
ก็ไปเทวโลก

 


 

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01218288342158 Mins