๒๕ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2561

ในสังสารวัฏ
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น
ที่เป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริง
โดยมนุษย์เป็นเหมือนหุ่น
ให้บุญและบาปเชิด

 


 

๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.001128363609314 Mins