๑๙๔ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2561

การที่เราค่อยๆ เดิน
แม้มันจะช้า แต่ก็ถึงเป้าหมาย
แต่ถ้าเราไม่เดินมันอยู่กับที่
ไปไม่ถึงเป้าหมาย


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0012528657913208 Mins