๑๑๔ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2561

บุญเป็นสิ่งที่...ต้องทำ
ไม่ใช่...ควรทำ
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕