๑๖๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2561

ถ้าท้อ…ต้องใช้ปัญญา
ขับไล่ความท้อให้ถอยออกไป
เราจะท้อไปทำไม
ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

สู้สร้างความดีไปดีกว่า
สร้างในระดับไหนก็ได้
แต่ขอให้เป็นความดี
ทำความดีเรื่อยไป อย่าท้อ
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018791000048319 Mins