๑๗๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2561

บุญทุกบุญ
ที่เราได้ทำมาตลอดชีวิต
จะติดตามตัวเราไป
เป็นที่พึ่งให้กับเราได้

โดยเฉพาะในยามที่ใกล้จะละโลก
ภาพแห่งความดีเหล่านี้
จะมาปรากฏให้เห็น
เป็นกรรมนิมิตที่น่าชื่นใจ
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014160672823588 Mins