๔๑ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2561

ทรัพย์คืออุปกรณ์
ในการสร้างบารมี
ไม่ใช่อุปกรณ์
ในการประดับบารมี

 


 

๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054817159970601 Mins