๔ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2561

บุญ เป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอ
ไม่ว่าจะโดยการให้ทาน
รักษาศีล หรือเจริญภาวนา

 


 

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0011285503705343 Mins