๓ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2561

บุญเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น
ด้วยตาหยาบ
สัมผัสจับต้องไม่ได้ด้วยมือ
แต่เห็นได้ด้วยใจที่หยุดนิ่ง


๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020422021547953 Mins