๓๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2561

ทำไมหลวงพ่อคิดงานใหญ่
เพราะมีความปรารถนาใหญ่
ที่จะนำพาชาวโลกทั้งมวล
ให้เข้าถึงพระธรรมกาย

เราเกิดมาทั้งที
เราควรคิดอะไรใหญ่ๆ
เพราะคิดเล็ก คิดปานกลาง คิดใหญ่
ก็ต้องตายเหมือนกัน

เรามีเวลาสร้างบารมีในโลกนี้จำกัด
เราจะบวชทำไมทีละไม่กี่องค์
ต้องบวชทีละหมื่น ทีละแสน
แล้วค่อยขยับไปล้าน
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 Total Execution Time: 0.0011456847190857 Mins