๔๙ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2561

ฝึกใจหยุดนิ่ง
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
นอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมา
เรื่องการทำมาหากิน
ก็สำคัญเหมือนกัน
แต่ว่ารองลงมา

 


 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.00077484846115112 Mins