เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๗

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2561

โลกเราใบนี้
มีความแตกต่างกัน
แค่เพียงภายนอก
แต่ภายในมีสิ่งที่เหมือนกัน
อิริยาบถก็เหมือนกัน
ไปค้นกันให้เจอ

 


จากหนังสือ เกิดมาทำไม - ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.0036421179771423 Mins