เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๖

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2561

การนั่งสมาธิ...ทุกคนในโลกทำได้
ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม
ไม่ผิดกฎหมาย
ไม่ผิดวัฒนธรรม
ไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
หรือขัดแย้งกับความเชื่อใดๆ เลย

 


จากหนังสือ เกิดมาทำไม - ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078349908192952 Mins