๔๖ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2561

ทานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
ช่วงไหนทำ...ก็ได้
ช่วงไหนไม่ทำ...ก็ไม่ได้
ถ้าทำตลอดชาติ...ก็ได้ตลอดชาติ
ตรงนี้สำคัญ

 


 

๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0011503497759501 Mins