๑๑๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2561

คลายเครียดด้วยการทำบุญดีกว่า
ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
เป็นการคลายเครียดที่แท้จริง
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.025411649545034 Mins