๔๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2561

เราควรเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญ
ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ถ้าตายด้วยการสั่งสมความดี
จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0058586001396179 Mins