๔๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2561

เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี
เราก็ต้องใช้เวลาที่อยู่ในโลกนี้
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้
ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่
ต้องฉลาดในการหาบุญ
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011711994806925 Mins