เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๘

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561

มรรคผลนิพพานเป็นอกาลิโก
ไม่จำกัดกาลสมัย ไม่ผูกขาดกับใคร
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ในการบรรลุมรรคผลนิพพานได้
เพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่แล้ว
ในกลางกายของมนุษย์ทุกคน

 


 

๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010461688041687 Mins