เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๙

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561

การปฏิบัติธรรมสำคัญมากๆ
ถ้าทำได้ทำเป็นจะเห็นภาพภายใน
เราจะอัศจรรย์ใจในธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า

คำแนะนำสั่งสอนของท่าน
ช่างดีเลิศประเสริฐจริงๆ
ที่ทำให้เราไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัว
ซึ่งเป็นแผนผังในชีวิตติดกันมา
ตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์


 

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015701015790304 Mins