๖๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2561

เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี
เราก็ต้องอดทนต่อสู้
กับทุกสิ่งทุกอย่าง
อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างบารมีของเรา
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01984513203303 Mins