๙๑ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2561

บุญน้อย...ก็สุขน้อย
บุญปานกลาง...ก็สุขปานกลาง
บุญมาก...ก็สุขมาก

 


 

๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0040567676226298 Mins