๙๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2561

ทำมาหากินสะดวกสบาย
ทรัพย์ไหลมาเทมา
ก็บุญอีกเหมือนกัน
บุญเป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะ

 


 

๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008179505666097 Mins