๑๐๒ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2561

สติกับสบายต้องมาคู่กัน
อย่างสม่ำเสมอ
คือตลอดเวลา ต่อเนื่อง
ทั้งหลับตาและลืมตา

 


 

๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘